W dniach 10-13 grudnia zostały przeprowadzone ćwiczenia praktyczne dla zmian służbowych z jednostek ratowniczo-gaśniczych w Ostródzie i Morągu.

Ćwiczenia dla morąskich strażaków zaplanowano w stacji kasacji samochodów w Silinie. Założenie było następujące: jeden z pracowników prowadząc prace rozbiórkowe pojazdu odkręcał części leżąc pod samochodem, który znajdował się na podnośniku hydraulicznym bez dodatkowego zabezpieczenia. W pewnym momencie podnośnik uległ awarii, a samochód opadł przygniatając i raniąc pracownika. Zadaniem strażaków było zabezpieczenie miejsca i pojazdu przed niekontrolowanym przemieszczeniem, bezpieczne podniesienie pojazdu, zabezpieczenie i wydobycie poszkodowanego spod pojazdu oraz udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Ostródzcy strażacy utrwalali swoje umiejętności w centrum konferencyjno-wypoczynkowym „Sarmatia” przy ulicy Pieniężnego w Ostródzie. Scenariusz zakładał powstanie pożaru w jednym z pokoi na I piętrze oraz zaginięcie jednej osoby w pożarze. Dym spowodował uruchomienie instalacji systemu sygnalizacji pożaru i automatyczne powiadomienie dyżurnego stanowiska kierowania. Zadaniem strażaków było odłączenie zasilania energetycznego, wprowadzenie ratowników z wodą do wnętrza w celu odnalezienia źródła pożaru i osoby poszkodowanej. Ponieważ dym i ogień odcięły drogę po klatce schodowej, aby ewakuować odnalezioną osobę, należało rozstawić podnośnik hydrauliczny i z wysokości prowadzić działania ewakuacyjne i gaśnicze.

Comiesięcznie organizowane ćwiczenia mają na celu utrwalenie procedur i zasad taktyki ratowniczo-gaśniczej oraz sprawdzenie poprawności decyzyjnej dowódców poszczególnych szczebli. Ocenianym elementem jest także umiejętność posługiwania się sprzętem oraz udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

/tekst: P. Wlazłowski, zdjęcia: A. Zaręba, G. Dębski/