13 grudnia około godz. 10:00 dźwięk syren alarmowych zaniepokoił mieszkańców Fromborka. Kilka wozów pożarniczych podjechało pod obiekt muzealny - szpital św. Ducha we Fromborku.

Powiatowe Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie otrzymało zgłoszenie o zadymieniu na poddaszu obiektu muzealnego. Na miejscu jako pierwsi pojawili się strażacy-ochotnicy z jednostki OSP Frombork, który rozpoczęli działania gaśnicze. Fromborskich druhów wspierali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, zastęp Wojskowej Straży Pożarnej i ochotnicy z jednostki OSP Braniewo. Jeszcze przed przybyciem strażaków pracownicy przystąpili do próby samodzielnego gaszenia pożaru. Przeprowadzona została ewakuacja osób przebywających w obiekcie oraz pracowników. Na szczęście to scenariusz ćwiczeń zorganizowanych w obiekcie muzealnym. Zadaniem przybyłych na miejsce pożaru strażaków było: ugaszenie pozorowanego pożaru wewnątrz budynku, dotarcie do osób poszkodowanych, udzielenie pomocy medycznej zgodnie z obowiązującymi procedurami. Dodatkowo strażacy sprawdzili możliwość pojazdu w pobliże obiektu muzealnego oraz sprawność sieci hydrantowej. To ostatnie ćwiczenia strażaków w kończącym się roku 2012. Na zakończenie strażacy zapoznali się z zabezpieczeniem ppoż., które występuje w budynku muzealnym oraz układem pomieszczeń.

/st. kpt. I. Ścibiorek/