W dniach 7–9 grudnia  w KP PSP w Działdowie odbyło się szkolenie naczelników OSP. W szkoleniu uczestniczyło 25 członków OSP z 5 gmin powiatu działdowskiego, w tym 7. z jednostek włączonych do ksrg.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu było wcześniejsze ukończenie innych kursów dla członków OSP, tj. kursu ratowników, a następnie kursu dowódców OSP. Program szkolenia obejmował przede wszystkim zagadnienia związane z organizacją krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego, dowodzeniem akcjami ratowniczo–gaśniczymi, organizacją łączności na terenie akcji ratowniczych oraz współdziałaniem z innymi podmiotami ratowniczymi. Na kursie poruszano też zagadnienia związane ze służbą wewnętrzną oraz profilaktyką pożarową. Kurs zakończył się egzaminem, zdanym pomyślnie przez wszystkich słuchaczy.