W dniach 27 października-8 grudnia 2012 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy zorganizowała jednoetapowe szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP powiatu nidzickiego.

Szkolenie miało na celu przygotowanie do udziału w bezpośrednich działaniach ratowniczych druhów, którzy ukończyli 18 lat oraz uzupełnienie kwalifikacji ratowniczych strażaków nie posiadających przeszkolenia. Na zajęcia zgłosiło się pięćdziesięciu stażaków OSP oraz trzynastu uczestników pierwszej części kursu dwuetapowego. Kurs odbył się na terenie nidzickiej komendy w dniach wolnych od pracy (soboty i niedziele). 

Podczas ponad 100.godzinnego szkolenia stażacy-ochotnicy uczestniczyli w zajęciach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, profilaktyki pożarowej, taktyki działań ratowniczych i gaśniczych. Podczas zajęć praktycznych zapoznali się z parametrami podstawowego sprzętu pożarniczego, sprzętu łączności oraz z obsługą aparatów powietrznych.

8 grudnia 2012 r. w KP PSP w Nidzicy odbyły się egzaminy końcowe, które zdało 43 strażaków (21 z gm.Kozłowo, 11 z gm. Janowiec Kościelny, 4 z gm. Janowo i 7 z gm. Nidzica). Na zakończenie Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Nidzicy podziękował wszystkim strażakom za udział oraz wręczył świadectwa.

/tekst i zdjęcia: asp.szab.Andrzej Osowski/