W poniedziałek, 3 grudnia przeprowadzono kolejne ćwiczenia z udziałem strażaków na obiekcie szpitala psychiatrycznego we Fromborku.

Scenariusz ćwiczeń zakładał powstanie pożaru w pomieszczeniach administracyjnych placówki. Silne zadymienie skutecznie odcięło pracownikom drogi ewakuacyjne i jednocześnie uwięziło jednego z pracowników na tarasie.  W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy-ochotnicy z  miasta i gminy Frombork: OSP Frombork, OSP Wierzno Wielkie, OSP Jędrychowo oraz zastęp Wojskowej Straży Pożarnej. Dodatkowo w ćwiczeniach praktycznych uczestniczyła  drużyna Obrony Cywilnej koordynowana przez inspektora Jarosława Kurowskiego. Zadaniem strażaków było dotarcie do osób poszkodowanych, udzielenie pomocy medycznej, ugaszenie pozorowanego pożaru, a jednocześnie sprawdzenie możliwości podjazdu pod budynek szpitala. W działaniach sprawdzono prawidłowość wykorzystania drabin pożarniczych oraz umiejętność pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych. Na zakończenie omówiono stopień realizacji postawionych zadań. To kolejne ćwiczenia z udziałem strażaków-ochotników powiatu braniewskiego.

/st. kpt. I. Ścibiorek/