Realizując politykę szkoleniową w zakresie sukcesywnego budowania specjalistycznej kadry instruktorskiej w zakresie wykonywania prac podwodnych,  w dniach 26 - 30 listopada 2012 r. Biuro Szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej przy współpracy z Komendą Wojewódzka PSP w Olsztynie oraz Komendą Powiatową PSP w Augustowie, przeprowadziło szkolenie doskonalące dla strażaków-nurków.  Szkolenie odbyło się nad jeziorem Łańskim na poligonie podwodnym w Rybakach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Celem szkolenia było przygotowanie kandydatów na nurków-instruktorów w zakresie nurkowania w zestawie butlowym oraz nurkowania z użyciem nitroksu o zawartości tlenu powyżej 40%.

W trakcie pięciodniowego szkolenia praktycznego, strażacy doskonalili posługiwanie się zestawem butlowym, nurkowanie w aparatach oddechowych o obiegu otwartym z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych, stosowanie na przystankach dekompresyjnych butli bocznych z czystym tlenem i mieszaninami nitroksowymi z zawartością tlenu powyżej 40%. Natomiast w trakcie zajęć teoretycznych zgłębiali wiedzę na temat bezpiecznego nurkowania z wykorzystaniem nitroksu, konfiguracji sprzętu, planowania nurkowania w zestawie butlowym i butlami bocznymi.

Szkolenie odbyło 10 funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendach Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie, Olsztynie, Przemyślu, Kościanie, Krakowie, Warszawie, Bytomiu i Zielonej Górze.

Zajęcia, zgodnie z programami certyfikowanymi przez międzynarodową federację CMAS, prowadzili nurkowie instruktorzy: st. kpt. Marcin Wajdyk z KM PSP w Olsztynie, mł. kpt. Marek Narel z KP PSP w Augustowie i instruktor KDP/CMAS st. sekc. Mariusz Zakrzewski z KW PSP w Olsztynie. Nadzór nad przebiegiem szkolenia z ramienia KG PSP prowadził kpt. Paweł Wysocki.    

 

/opracowanie i zdjęcia: kpt. Paweł Wysocki, Biuro Szkolenia KG PSP/