W piątek, 30 listopada na terenie firmy Bio Energia w Rogitach przeprowadzono ćwiczenia związane z gaszeniem pozorowanego pożaru budynku magazynowego, w którym przechowywana jest sprasowana słoma.

W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gm. Braniewo /OSP Gronowo, OSP Lipowina i OSP Żelazna Góra/ oraz zastęp Wojskowej Straży Pożarnej. Zadaniem strażaków było ugaszenie pozorowanego pożaru budynku magazynowego, sprawdzenie możliwości skutecznego podawania wody do celów gaśniczych, kontrola zaopatrzenia wodnego w celu zapewnienia ciągłości podawania środków gaśniczych. W tym celu strażacy pobierali wodę zarówno z sieci hydrantowej znajdującej się na terenie firmy, jak również ze zbiorników ppoż. Po ćwiczeniach przygotowano dla pracowników firmy pokaz wykorzystania podręcznego sprzętu gaśniczego /gaśnic/, które znajdują się na wyposażeniu zakładu. Pracownicy mogli sprawdzić praktycznie umiejętności związane z wykorzystaniem gaśnic i gaszeniem substancji ropopochodnych.

/st. kpt. I. Ścibiorek/