W dniu 22 listopada 2012 roku w świetlicy jednostki ratowniczo-gasniczej nr 3 w Biskupcu wręczono świadectwa ukończenia szkolenia dowódców ochotniczych straży pożarnych z gmin:  Biskupiec, Jeziorany i Kolno.

Kurs odbył się w dniach 13-22 października 2012 r. w jrg Biskupiec. Na szkoleniu strażacy-ochotnicy zapoznani z zasadami taktyki i techniki pożarniczej, sprzętem specjalistycznym i zasadami jego wykorzystania, łączności oraz  zasadami dowodzenia działaniami ratowniczo–gaśniczymi.  W kursie uczestniczyło 27 strażaków, którzy  po zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego uzyskali uprawnienia do dowodzenia działaniami.
W uroczystym wręczeniu świadectw  uczestniczyli :
- Burmistrz Biskupca - Elżbieta Samorajczyk,
- Wójt Gminy Kolno – Henryk Duda,
- Komendant Gminny OSP  gminy Biskupiec – dh Tomasz Jarmużewski,
- Komendant Gminny OSP gminy Jeziorany – dh Henryk Goździcki,
- Komendant Miejski PSP w Olsztynie - mł. bryg. Andrzej Górzyńsk,i
- Dowódca jrg nr 3 w Biskupcu - mł. bryg. Jarosław Jakubik.
/opracował: mł. bryg. Jarosław Jakubik/