Poprzez nieumiejętne i niedozwolone posługiwanie się ogniem otwartym pracownik doprowadził do powstania pożaru w pokoju hotelowym.

Taki początek miały ćwiczenia, które odbyły się w dniach 13-15 listopada w hotelu „Morąg” przy ul. Żeromskiego. Kierownik obiektu powiadomił straż pożarną, rozpoczął ewakuację gości i personelu, a w tym czasie jeden z pracowników wyłączył zasilanie w energię elektryczną i  zakręcił zawór główny gazu. Gdy strażacy dojechali na miejsce, dym już wydobywał się z okien pokoju na I piętrze. Kierujący działaniem ratowniczym wykonał rozpoznanie i otrzymał informację o braku jednej osoby po ewakuacji. Do wnętrza wprowadzono ratowników w celu odnalezienia osoby zaginionej i źródła pożaru, wykonano zaopatrzenie wodne i rozpoczęto przeszukiwania części obiektu nieobjętej pożarem. Po odnalezieniu osoby poszkodowanej ratownicy musieli ją ewakuować używając drabiny, ponieważ klatka schodowa została odcięta przez pożar. Po odnalezieniu i ugaszeniu źródła pożaru, sprawdzono i oddymiono obiekt. Dodatkowo ocenie poddano prawidłowość udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz poprawność ewakuacji osób z wysokości przy użyciu drabiny.

Ćwiczenia miały na celu utrwalenie procedur i zasad taktyki gaśniczej, umiejętności posługiwania się sprzętem oraz sposobów działania w  przypadku zdarzeń w obiektach zbiorowego zamieszkania.

/tekst: P. Wlazłowski, zdjecia: A. Zaręba/