W dniu 15 listopada 2012 roku odbyły się ćwiczenia na obiektach należących do zakładu karnego w Braniewie. Ćwiczenia taktyczno–bojowe zorganizowali wspólnie pracownicy zakładu  i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Założeniem ćwiczeń był wybuch pożaru w części drewnianego strychu budynku. Jeszcze przed przybyciem na miejsce jednostek straży pożarnej, z budynku ewakuowano funkcjonariuszy i skazanych  na plac wewnętrzny. Przygotowano się również do ewentualnej ewakuacji osoby znajdujące się w budynku sąsiednim ze względu na możliwość rozprzestrzenienia się pożaru. Silne zadymienie skutecznie wypełniło poddasze obiektu.  Na miejsce pożaru zadysponowane zostały cztery zastępy ratownicze, w tym: trzy pojazdy z jednostki ratowniczo–gaśniczej w Braniewie oraz zastęp wojskowej straży pożarnej. Działania ratowników polegały na ugaszeniu pozorowanego pożaru, przeszukaniu zadymionych pomieszczeń, dotarciu do osób poszkodowanych i udzieleniu im pomocy medycznej. W działaniach gaśniczych wykorzystano również podnośnik hydrauliczny, a z pobliskiej sieci hydrantowej zbudowano zaopatrzenie wodne dla pojazdów pożarniczych. Teren w pobliżu miejsca działań zabezpieczał patrol braniewskiej policji. Kontroli poddano również sprawność wewnętrznej sieci hydrantowej, która znajduje w ciągach komunikacyjnych. Część obiektu, w której miał miejsce pozorowany pożar, została sprawdzona, przeszukana oraz oddymiona. Szczególny nacisk zwrócono na przekazywanie danych o sytuacji pożarowej pomiędzy kierownictwem zakładu a dowodzącym z ramienia PSP i jednocześnie sprawdzeniu poddano obowiązujące procedury ratownicze.  

/st. kpt. I. Ścibiorek/