9 listopada 2012 r przy ul. Kościuszki w  nieżytkowanej kotłowni miejskiej w Lidzbarku Warmińskim odbyły się ćwiczenia dowódcy jrg, z uwzględnieniem koncentracji jednostek OSP z gmin Lidzbark Warmiński i Kiwity.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał wybuch pieca c.o., do którego doszło w pomieszczeniu  kotłowni zlokalizowanej w piwnicy. Na skutek wybuchu zawaliła się część budynku, rozszczelniły zbiorniki z olejem opałowym i wybuchł pożar pomieszczenia kotłowni i części socjalnej obiektu. W wyniku wybuchu jeden z pracowników został zagruzowany, a palacz obsługujący piece c.o. przygnieciony przez zbiornik na olej opałowy. To tylko pewna część scenariusza ćwiczeń ratowniczych, które przygotowano w celu sprawdzenia umiejętności ratowników  i stopnia przygotowania do współdziałania służb ratowniczych powiatu w tego typu zdarzeniach. Ćwiczenia miały także na celu doskonalenie metod działania w zakresie ratownictwa technicznego oraz chemiczno–ekologicznego.

/tekst: st.kpt. M. Pasławski; zdj.: KP PSP Lidzbark Warm./.