7 listopada 2012 r. w placówce Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy odbyły się ćwiczenia z udziałem służb ratowniczych i podmiotów KSRG powiatu nidzickiego zorganizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy (straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji, straży miejskiej oraz PCK i innych).

Ćwiczenia opierały się na dwóch wiodących epizodach, uwzględniających gaszenie pożarów, ratownictwo medyczne i techniczne. O godz. 10.00 do stanowiska kierowania KP PSP w Nidzicy wpłynęło pierwsze zgłoszenie.

1.Wybuch i pożar w Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnym im. Jana Pawła II

  Z dwóch obiektów przy ul. Krzywej ewakuowano około dwustu osób - pracowników i uczestników PSOUU Koło w Nidzicy, w tym 22 pozorantów, którym strażacy i ratownicy medyczni udzielili pomocy. Ćwiczenie wymagało koordynacji służb, działań z zakresu gaszenia pożaru oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w utworzonym doraźnie szpitalu polowym.

  2. Wypadek drogowy z udziałem dwóch samochodów osobowych w Nidzicy przy ul. Rataja 

   W realistycznie symulowanym wypadku drogowym z udziałem pięciu poszkodowanych strażacy musieli wydobyć poszkodowanych znajdujących się w wywróconym samochodzie osobowymi i udzielić im pomocy.

   Założenia przyjęte w obu epizodach wymagały podejmowania szybkich decyzji oraz współdziałania z szeregiem służb i instytucji. Zdarzenia następowały w krótkich odstępach czasu, co dodatkowo utrudniało pracę ratowników. Zorganizowane manewry pozwolą na wyciągnięcie odpowiednich wniosków w przyszłości w zakresie potrzeb sprzętowych, szkolenia oraz organizacji i koordynacji większych akcji ratowniczych.

   Ćwiczenia obserwowali przedstawiciele jednostek uczestniczących na czele ze Starostą Nidzickim - Grzegorzem Napiwodzkim.

   Komenda Powiatowa PSP w Nidzicy serdecznie dziękuje za pomoc w organizacji ćwiczeń:

   1. Koło PSOUU w Nidzicy
   2. PCK w Nidzicy
   3. Skupowi Surowców Wtórnych w Działdowie
   4. Starostwu Powiatowemu w Nidzicy

    /tekst: asp.sztab.Andrzej Osowski, zdjęcia: KP PSP w Nidzicy/