W dniach 5-7 listopada br., zgodnie z planem doskonalenia zawodowego, strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Ostródzie przeprowadzili ćwiczenia taktyczno-bojowe na terenie zakładu produkcji drewnianych domów "Castor" przy ulicy Demokracji w Ostródzie.

Celem ćwiczeń była ocena przygotowania obiektu na wypadek powstania pożaru poprzez sprawdzenie: dróg pożarowych i ich przejezdności, przygotowania zaopatrzenia wodnego, rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego. W celu sprawdzenia przebiegu działań ratowniczo-gaśniczych codziennie pozorowano pożar w innym miejscu zakładu. Miało to na celu weryfikację sposobów działania w różnych sytuacjach i warunkach. Podczas działań sprawdzeniu poddano zgodność prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych z  zasadami taktyki oraz bezpieczeństwa i higieny służby. Ponieważ podczas pożaru poszkodowana została jedna osoba, sprawdzono także umiejętność udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej zgodnie z obowiązującymi procedurami. Ostatni dzień szkolenia napisał własny scenariusz ponieważ strażacy w  trakcie ćwiczeń musieli błyskawicznie zwinąć sprzęt i alarmowo pojechać do wypadku na na drodze krajowej nr 16. Po zakończeniu ćwiczeń omówiono stwierdzone uwagi oraz zapoznano strażaków z zakładem i z zagrożeniami charakterystycznymi dla tego typu obiektów.

/tekst:  P. Wlazłowski, zdjęcia: G. Dębski/