W dniach 22-26 października 2012 r. Biuro Szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Komendą Wojewódzką PSP w Olsztynie oraz Komendą Powiatową PSP w Augustowie, zorganizowało nad jeziorem Hańcza, położonym na Pojezierzu Wschodnio-Suwalskim, szkolenie doskonalące       z zakresu nurkowania na głębokości do 60 metrów z użyciem sztucznych  mieszanin oddechowych typu trimiks (mieszanina tlenu, azotu i helu) dla strażaków nurków.

Szkolenie z użyciem trimiksu, zgodnie ze standardami federacji nurkowania technicznego IANTD (International Association of Nitrox and Technical Divers), prowadził st. sekc. Mariusz Zakrzewski z KW PSP Olsztyn - instruktor trimiksowy IANTD, którego wspierał przy realizacji przedsięwzięcia mł. kpt. Marek Narel - nurek instruktor z KP PSP w Augustowie.  Bezpośredni nadzór nad prawidłowym przebiegiem szkolenia pełnił kpt. Paweł Wysocki (Biuro Szkolenia KG PSP).

Szkolenie odbyło się dla 4 funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendach Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, Starachowicach, Tarnobrzegu i Wrocławiu.

Podczas pięciu dni szkoleniowych uczestnicy przyswajali wiedzę teoretyczną z zakresu nurkowania technicznego z wykorzystaniem trimiksu, m.in.: konfiguracji sprzętu, zarządzania ryzykiem w nurkowaniem głębokim, fizjologicznych aspektów nurkowań dekompresyjnych, planowania nurkowania, a w szczególności procedury gospodarowania gazami oddechowymi i projektowania dekompresji za pomocą programów komputerowych.

Pod wodą natomiast, nurkowie ćwiczyli posługiwanie się dodatkowymi butlami z gazami dekompresyjnymi, procedury bezpieczeństwa, postępowanie w  sytuacjach awaryjnych. Ilość ćwiczeń wykonywanych pod wodą, przygotowały nurków do dwóch ostatnich nurkowań, podczas których zeszli na głębokość 60 metrów z użyciem trimiksu. Wcześniejsze przygotowania pozwoliły na bezpiecznie wykonanie obu nurkowań i ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym.

tekst : st. sekc. M. Zakrzewski (KW PSP Olsztyn); zdjęcia: kpt. P. Wysocki (KG PSP), st. sekc. M. Zakrzewski (KW PSP Olsztyn).