W dniach 15-18 października, na jeziorze Dąbrowa Wielka w Dąbrównie i  Szeląg Wielki w Kątnie zostało przeprowadzone szkolenie doskonalące dla nurków MSWiA z komend powiatowych w Ostródzie i Iławie.

Szkolenie miało na celu wyrównanie uprawnień młodszego nurka, pozwalające na samodzielne wykonywanie prac podwodnych do 20 metrów. Podczas szkolenia utrwalano i ćwiczono metody poszukiwawcze (wahadłową i  okrężną), odnajdywanie właściwej pozycji według kompasu, naprowadzanie nurka na cel za pomocą łączności przewodowej. Wymienione czynności nurkowie musieli wykonywać na głębokości 15-20 metrów pod powierzchnią wody. W szkoleniu pod okiem kierownika prac podwodnych mł. ogn. Michała Nowickiego wzięło udział 7 nurków.

/oprac: P. Wlazłowski/