W dniu 3 października 2012 roku strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi prowadzili ćwiczenia w obiektach Centrum Kształcenia i Wychowania OHP przy ulicy Bocznej.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie praktycznej ewakuacji pracowników i uczniów szkoły oraz doskonalenie taktyki działań gaśniczych w obiektach wielkokubaturowych. Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar w jednym z pomieszczeń biurowych na drugiej kondygnacji budynku. Rozprzestrzeniające się zadymienie uniemożliwiło ewakuację schodami jednemu pracownikowi centrum. Zadaniem przybyłych na miejsce strażaków było ewakuowanie osoby z drugiego piętra przy pomocy podnośnika hydraulicznego, ugaszenie pożaru oraz przeszukanie pomieszczeń pod kątem osób poszkodowanych. Ćwiczenia tego typu stanowią bardzo dobry środek przekazu dla pracowników oraz uczniów, wskazując prawidłowe zachowania podczas sytuacji zagrożeń w obiekcie. Po zakończeniu ćwiczeń nastąpiło omówienie założeń z dyrekcją oraz pracownikami placówki.

/tekst i zdjęcia: kpt. Kamil Pawlukanis, KP PSP Gołdap/