Katastrofa kolejowa w powiecie węgorzewskim to tylko jeden z wielu epizodów II Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym zorganizowanych przez Falck Medycyna. Udział strażaków w tak dużych ćwiczeniach był doskonałą formą sprawdzenia ich umiejętności, między innymi z zakresu ratownictwa technicznego.

Od 15 do 21 września br. w Komendzie Powiatowej PSP w Węgorzewie przeprowadzono szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków-ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności podczas prowadzenia działań ratowniczych na miejscu wypadków komunikacyjnych.

W kursie uczestniczyli druhowie z Buder, Ołownika, Kut,  Harszu, Pereł, Radziej, Guji, Węgielsztyna oraz żołnierze z Wojskowej Straży Pożarnej w Węgorzewie - łącznie 33 osoby.

Podczas intensywnego szkolenia, strażacy-ochotnicy poznali zasady bhp ratownictwa technicznego, parametry i zastosowanie sprzętu hydraulicznego przeznaczonego do wydobywania osób uwięzionych w pojazdach.

Na zajęciach praktycznych kursanci mieli okazję pracować narzędziami hydraulicznymi znajdującymi się na wyposażeniu OSP.

Egzamin odbył się 21 września w godzinach nocnych podczas ćwiczenia „Katastrofa kolejowa”. Każdy ze strażaków miał okazję współdziałać z ocenianymi przez organizatorów zespołami ratownictwa medycznego.

/zdjęcia:: mł. kpt. Wojciech Żebrowski, tekst: st. kpt. Paweł Mickiewicz/.