W piątek, 21 września w godzinach przedpołudniowych dźwięk syren wozów strażackich zaniepokoił mieszkańców Morąga.

Dziewięć wozów straży pożarnej z jednostek ratowniczo-gaśniczych z  Morąga i Ostródy, OSP Żabi Róg i straż wojskowa pojechały na ul. Przemysłową, skąd wpłynęło zgłoszenie o awarii i wycieku amoniaku w  zakładzie Mlekovita. Dodatkowo zgłaszający przekazał informację, że kilku pracowników chcących usunąć awarię uległo zatruciu amoniakiem.Takie założenie rozpoczęło ćwiczenia komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Szkolenia są elementem doskonalenia zawodowego a raz w roku w  większej skali organizuje się ćwiczenia z  udziałem większej ilości sił i środków straży pożarnej.

Przybyli strażacy zostali podzieleni na trzy odcinki bojowe. Kierujący działaniem ratowniczym przydzielił zadania: rozpoznanie i  oznaczenie strefy zagrożenia, przydzielenie zadań dla ratowników wchodzącym do strefy zagrożenia, dysponowanie dodatkowych sił i środków, odnalezienie osób poszkodowanych, uszczelnienie i likwidacja wycieku, ewakuacja osób ze strefy zagrożenia, monitoring zagrożenia, ewakuacja i ostrzeganie mieszkańców z zagrożonych sąsiednich obiektów. W trakcie ćwiczeń sytuacja była bardzo zmienna i dynamiczna, mimo zabezpieczeń zatruciu uległ jeden ze strażaków. Należało go wynieść ze strefy i na miejscu udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy. Pozostałym poszkodowanym pomocy udzielano wspólnie z pogotowiem ratunkowym, w specjalnie do tego celu rozłożonym namiocie pneumatycznym.

Ćwiczenia miały na celu przypomnienie i przećwiczenie zasad postępowania przy zdarzeniach z emisją do atmosfery niebezpiecznych substancji oraz koordynację współdziałania na miejscu zdarzenia z innymi służbami m.in. policją i pogotowiem ratunkowym.

/oprac: P. Wlazłowski/