W dniach 17-19 września, w stacji redukcji gazu w Ostródzie, odbyły się ćwiczenia dla zmian służbowych miejscowej jednostki ratowniczo-gaśniczej. Scenariusz zakładał nie zachowanie zasad bhp przez pracownika podczas uzupełniania zbiornika nawaniania gazu ziemnego, w nastepstwie czego nastąpił wyciek, a próby jego ograniczenia nie powiodły się.

Pierwszym zadaniem strażaków był dojazd i właściwe ustawienie pojazdów z z uwzględnieniem odległości od miejsca zdarzenia, siły  i kierunku wiatru oraz topografii terenu. Kolejne zadania to rozpoznanie i zabezpieczenie miejsca, ewakuacja osoby poszkodowanej oraz pracowników hurtowni poza strefę zagrożenia, wdrożenie procedur kwalifikowanej pierwszej pomocy, ostrzeganie sąsiednich zakładów o zagrożeniu oraz informacja o zasadach zachowania się, ograniczenie skutków rozprzestrzenienia substancji (wykonanie wału z kamieni wokół miejsca wycieku, zabezpieczenie prac ziemnych prądem proszku, zakręcenie zaworów gazowych).

/oprac: P. Wlazłowski, K. Krajewski/