30 sierpnia 2012 r. w godzinach porannych w szpitalu powiatowym w Piszu odbyły się ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze z udziałem strażaków oraz służb współdziałających.

Dyżurny powiatowego stanowiska kierowania PSP, po otrzymaniu zgłoszenia o pożarze szpitala, zadysponował do akcji zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu. Na miejsce  wysłano dodatkowo ludzi i pojazdy jednostek OSP z powiatu oraz służb współdziałających:  policji, straży miejskiej, a także zaangażowano powiatowe centrum zarządzania kryzysowego. Na szczęście były to tylko ćwiczenia.

Scenariusz ćwiczeń zakładał powstanie pożaru w jednym z pomieszczeń gospodarczych na oddziale ortopedii. W wyniku zaistniałego pożaru występuje bardzo silne zadymienie, które odcina drogi ucieczki osobom uwięzionym w jednej z sal szpitalnych.

Ćwiczenia te składały się z dwóch etapów. W pierwszym etapie personel szpital, przed przybyciem jednostek straży pożarnej, rozpoczął wdrażanie procedur ratowniczo-gaśniczych zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji przez pracowników szpitala polega miedzy innymi na: właściwym poinformowaniu osób znajdujących się w strefie zagrożenia, a także podjęciu niezbędnych czynności mających na celu ugaszenie pożaru w zarodku za pomocą sprzętu gaśniczego, który znajduje się w placówce medycznej. Ponadto przećwiczono prawidłowe przekazanie informacji zarządcy i innym służbom ratowniczym o zagrożeniu, a także sposób postępowania przy przeprowadzaniu ewakuacji osób zagrożonych i mienia. 

W drugiej części wykazywali się strażacy, którzy po przybyciu na miejsce zdarzenia rozpoczęli wdrażać procedury taktyczno-bojowe. Zadaniem służb ratowniczych było zabezpieczenie terenu działań, ugaszenie pożaru, a także dotarcie do osób poszkodowanych i ich ewakuacja z pomieszczeń palących się do miejsca bezpiecznego w celu udzielenia im pierwszej pomocy medycznej.

Celem ćwiczeń było doskonalenie działań w zakresie gaszenia pożaru w warunkach szpitalnych, ewakuacji osób z wyższych kondygnacji przez personel szpitala i strażaków oraz doskonalenie współpracy ze służbami współdziałającymi, a także sprawdzenie realnego czasu dojazdu jednostek ratowniczych.

W ćwiczeniach wzięło udział ponad 40 strażaków z 12 zastępów PSP i OSP, służby współpracujące, przedstawiciele władz samorządowych i zarządzania kryzysowego.

Podsumowania ćwiczeń dokonał Komendant Powiatowy PSP  mł. bryg. Marek Dobrzycki. Wszystkie elementy dotyczące ćwiczeń piscy pożarnicy wraz z innymi służbami ratowniczymi zrealizowali bez zastrzeżeń, zgodnie z zasadami taktyki. Cel został w pełni osiągnięty. Kierujący działaniami przyjął prawidłowe rozwiązania, wykorzystując optymalnie siły i środki przez cały czas trwania akcji.

/tekst: mł. kpt. Józef Baranowski, zdjęcia: KP PSP w Piszu/