18 lipca braniewscy strażacy oraz przedstawiciele pozostałych służb i podmiotów ratowniczych doskonalili umiejętności zawodowe podczas symulowanego pożaru w budynku Urzędu Miasta w Braniewie.

Ćwiczenia o kryptonimie „Administracja 2012” połączono z praktycznym sprawdzeniem warunków i zasad ewakuacji z obiektu placówki samorządowej. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w jednym z pomieszczeń pierwszym piętrze doszło do pożaru, który gwałtownie rozprzestrzenił się odcinając drogę ewakuacji kilku pracownikom. Jeszcze przed przyjazdem służb ratowniczych rozpoczęto ewakuację pracowników, petentów oraz pracowników z podmiotów mających swoje siedziby w budynku urzędu. Silne zadymienie oraz brak pełnej informacji o charakterze zdarzenia nie ułatwiały pracy przybyłym na miejsce strażakom. Dodatkowo, ratownicy otrzymali informację od pracownika odpowiedzialnego za ewakuację /pracownik ds. obrony cywilnej/ że dla dwie osoby pozostały w budynku i prawdopodobnie mają odcięte drogi ewakuacji.

To część scenariusza ćwiczeń ratowniczych, które przygotowano dla sprawdzenia umiejętności ratowniczych i współdziałania służb na miejscu pożaru. Strażacy oprócz gaszenia ognia, musieli dotrzeć do osób poszkodowanych, przeszukać pomieszczenia zadymione, które skutecznie wypełniał dym parafinowy.  Sprawdzili także możliwości sprzętowe, sprawność sieci hydrantowej, umiejętność prowadzenia linii gaśniczych wewnątrz obiektu, udzielanie pomocy medycznej, współdziałania na miejscu pożaru z innymi służbami zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz ocenili warunki ewakuacji w obiekcie Urzędu Miasta. Teren w pobliżu urzędu przed osobami postronnymi zabezpieczały policja oraz straż miejska. Osoby poszkodowane zostały przekazane przez strażaków zespołowi ratownictwa medycznego. W trakcie ćwiczeń sprawdzono również praktyczne możliwości wykorzystania w działaniach podnośnika hydraulicznego, przy pomocy którego ewakuowano jednego z pracowników urzędu. 

/st. kpt. I. Ścibiorek/