W ostatnim okresie braniewscy strażacy uczestniczyli w szkoleniu instruktażowym przeprowadzonym przez przedstawiciela PKP Cargo w zakresie zagrożeń, zasad postępowań, budowy lokomotyw spalinowych, wagonów cystern przewożących substancje niebezpieczne oraz punktu tankowania PKP Cargo.

Tego typu zajęcia to praktyczna nauka o zagrożeniach, zasadach zachowania oraz działań w przypadku zdarzeń w których uczestniczy sprzęt i wyposażenie należące do PKP Cargo. Strażacy poznali budowę kilku typów lokomotyw spalinowych specjalnie przygotowanych na zajęcia, zapoznali się z systemami bezpieczeństwa pożarowego, zasadami zachowania się na wypadek awarii, pożaru, katastrofy. Lokomotywy na bieżąco obsługują stacje kolejową i węzeł kolejowym znajdujący się na terenie powiatu braniewskiego. Omówiono budowę nowo powstałego punktu dystrybucji paliwa do lokomotyw obsługujących transport towarowy PKP Cargo. Przedstawiciel PKP Cargo również przypomniał budowę i zasady działań w przypadku zdarzeń z cysternami kolejowymi omawiając działania i postępowanie z zaworami znajdującymi się na wagonach, oznakowanie cystern. To kolejne ze szkoleń realizowanych przez braniewskich strażaków ze względu na specyfikę ruchu kolejowego oraz zagrożeń wynikających z transportu kolejowego substancji niebezpiecznych na terenie powiatu braniewskiego. /st. kpt. I. Ścibiorek/