Pożar w remontowanym oddziale na I piętrze, zadymienie na kondygnacjach powyżej, prawdopodobnie dwie osoby poszkodowane - takie zgłoszenie z  morąskiego szpitala rozpoczęło ćwiczenia dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej.

Na miejsce dyżurny PSK wysyła zgodnie z procedurami zastępy z jrg morąg, zastęp WOP i OSP KSRG Żabi Róg. Przybyli strażacy muszą podejąć działania rozpoznawcze, poszukiwawcze i gaśnicze. Pierwsze przybyłe zastępy wprowadziły ratowników wyposażonych w sprzęt ochrony dróg oddechowych z nawodnioną linią gaśniczą do wewnątrz po klatce schodowej w  celu odnalezienia i ugaszenia pożaru oraz ewakuacji osób. którym dym odciął drogę ucieczki. Kolejne przybyłe jednostki zostały wprowadzone do działań i przydzielono im zadania: organizację i udzielanie pierwszej pomocy, działania poszukiwawczo-ewakuacyjne oraz działania gaśnicze i  organizacja zaopatrzenia wodnego. Miejsce pożaru i drogi dojazdowe zabezpieczali policjanci i strażnicy miejscy. Wszystko poszło sprawnie i zakończyło się szczęśliwie, a ćwiczenia tego rodzaju są okazją do wypracowania i utrwalenia zasad współdziałania pomiędzy jednostkami straży pożarnej i służbami współpracującymi.

/oprac: P. Wlazłowski, zdjęcia: Z. Jankowski/