W piątek 29 czerwca 2012r, o godz. 11.30 na obszarze leśnym należącym do Nadleśnictwa Zaporowo oraz terenie przyległym przeprowadzono ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze związane z powstaniem pozorowanego pożaru lasu pod kryptonimem „Powierzchnia 2012”.

Ćwiczenia wspólnie przygotowali przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz Nadleśnictwa Zaporowo. Scenariusz ćwiczeń zakładał powstanie pożaru obszaru leśnego na granicy administracyjnej dwóch gmin: Braniewo i Frombork. Ze względu na specyfikę obszaru na którym miał miejsce pozorowany pożar, układ dróg dojazdowych oraz konieczność zbudowania skutecznego zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych wybrano właśnie obszar leśny, który wymagał zaangażowania i wysiłku od strażaków biorących udział w tych zmaganiach. W akcji gaśniczej uczestniczyli strażacy z: Państwowej Straży Pożarnej /ćwiczący oraz obserwujący realizacje zadań na odcinkach bojowych/, ochotnicy z terenu gminy Braniewo /OSP Lipowina, OSP Gronowo, OSP Żelazna Góra/, strażacy ochotnicy z miasta Braniewa /OSP Braniewo/ oraz miasta i gminy Frombork /OSP Frombork, OSP Jędrychowo, OSP Wierzno Wielkie/. Dodatkowo w działań ratowniczo – gaśniczych uczestniczyli przedstawiciele Straży Leśnej z Nadleśnictwa Zaporowo, policjanci z KPP w Braniewie, którzy zabezpieczali odcinek drogi wojewódzkiej W 504 znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru leśnego i zespół ratownictwa medycznego. Podczas manewrów strażacy sprawdzali swoje umiejętności w walce z pożarem suchego lasu. Musieli odnaleźć i opanować „ogień”, przygotować sobie miejsca czerpania wody – rzeka Bauda, a przede wszystkim współpracować ze sobą i pozostałymi uczestnikami ćwiczeń, czyli służbami leśnymi i policją. Przybyłe na miejsc ćwiczeń jednostki straży pożarnych rozstawione zostały na 3 odcinkach bojowych, którym kierujący akcją przydzielił odpowiednie zadania. Głównym celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie możliwości skutecznego dostarczania wody na duże odległości przy zastosowaniu dwóch sposobów tj. dowożenia i przepompowywania. Wiele wysiłku strażacy włożyli w budowę linii wężowej o średnicy 110mm na odcinku blisko 800m która łączyła punkt czerpania wody /rzeka Bauda/ oraz miejsce prowadzenia działań gaśniczych. Łącznie w ćwiczeniach uczestniczyło 13 zastępów straży pożarnej i około 60 osób. Jako środki pozoracji wykorzystano ogniska rozmieszczone w różnych miejscach działań. Na zakończenie Komendant Powiatowy PSP w Braniewie st. kpt. Władysław Szczepanowicz oraz przedstawiciel Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Zaporowo dokonali podsumowania przeprowadzonych ćwiczeń. Również strażacy i uczestnicy ćwiczeń wymienili się uwagami podczas wspólnego posiłku. /st. kpt. I. Ścibiorek/