W ostatnim czasie braniewscy strażacy przeprowadzili kilka ćwiczeń inspekcyjnych w braniewskich szkołach oraz w przedszkolu.

Ćwiczenia realizowano w obiektach Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Moniuszki, Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Sikorskiego oraz Przedszkola Miejskiego przy ulicy Różanej. W każdym przypadku zadaniem obecnych na miejscu ćwiczeń strażaków było dotarcie do źródła ognia, ugaszenie pozorowanego pożaru, odnalezienie i ewakuacja osób poszkodowanych na zewnątrz oraz udzielenie pomocy medycznej. Dodatkowo ratownicy oddymili pomieszczenia w których znajdował się dym parafinowy oraz sprawdzili, czy nie ma innych osób poszkodowanych. W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, zastęp Wojskowej Straży Pożarnej, ochotnicy z jednostki OSP Braniewo oraz zespół ratownictwa medycznego. W trakcie ćwiczeń w placówkach szkół przeprowadzono ewakuacje dzieci i młodzieży oraz personelu, sprawdzając znajomość procedur postępowania na wypadek powstania pożaru. Po ćwiczeniach strażacy mogli zapoznać się z rozmieszczeniem pomieszczeń – układem ciągów komunikacyjnych w poszczególnych obiektach. Całość zmagań obserwował i oceniał zespół inspekcyjny złożony z pracowników KP PSP w Braniewie. /st. kpt. I. Ścibiorek/