W dniach 11-13 czerwca, zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia dla zmian służbowych w jednostkach ratowniczo-gaśniczych w Morągu i  Ostródzie.

 

Ćwiczenia dla jrg Morąg zostały przeprowadzone w Przedszkolu nr 6 na ul. Pomorskiej natomiast ćwiczenia dla jrg Ostróda w Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Drwęckiej. Scenariusz ćwiczeń był bardzo podobny, zakładał że z pomieszczeń w obiekcie zaczął wydobywać się dym. Przeszkoleni nauczyciele, dyrekcja i cały personel wraz z  podopiecznymi  rozpoczęli procedury ewakuacyjne. Po dojeździe pierwszej jednostki straży pożarnej dowódca ustalił, że pożar rozprzestrzenia się, a z informacji od dyrekcji wynika, iż brakuje jednego pracownika, któremu najprawdopodobniej dym uniemożliwił ewakuację. Podstawowym zadaniem strażaków było odnalezienie i ewakuacja zaginionej osoby, odnalezienie i ugaszenie pozorowanego źródła pożaru. Wszystkie przydzielone zadania musiały zostać wykonane sprawnie i zgodnie z  zasadami taktyki ratowniczo-gaśniczej, przy zachowaniu wszystkich procedur bezpieczeństwa.

Działania takie pozwalają, zarówno pracownikom placówek oswiatowych i ich podopiecznym, na przypomnienie sposobów zachowania podczas realnego zagrożenia. Dla strażaków to utrwalenie wiedzy, zdobycie kolejnych doświadczeń i  udoskonalenie swoich umiejętności.

/tekst: P. Wlazłowski, zdjęcia: Z. Jankowski, K. Krajewski/