29 kwietnia zakończyło się, organizowane przez KP PSP w Działdowie, szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla członków OSP z powiatu działdowskiego.

W szkoleniu uczestniczyli członkowie OSP ze wszystkich gmin. Podstawowym celem szkolenia było nabycie przez ratowników OSP umiejętności do prowadzenia działań ratowniczych w czasie zdarzeń na drogach. Strażacy musieli nauczyć się przede wszystkim posługiwać narzędziami hydraulicznymi, wykorzystywać wszystkie ich możliwości techniczno–użytkowe oraz opanować podstawowe techniki wydobywania poszkodowanych z uszkodzonych pojazdów. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu było wcześniejsze ukończenie II części szkolenia ratowników OSP. Kurs obejmował 31 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. W trakcie realizacji zajęć praktycznych przeprowadzono między innymi zajęcia na złomowisku pojazdów, gdzie doskonalono techniki rozcinania pojazdów. Ostatniego dnia przeprowadzono egzamin końcowy, w ten sposób szkolenie ukończyło 23 druhów.

/opr. mł. bryg. Leszek Góralski - rzecznik prasowy KP PSP w Działdowie; fot. KP PSP Działdowo/