W dniach 13–15.04.2012r. Komenda Powiatowa PSP w Braniewie przeprowadziła szkolenie specjalistyczne z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zajęcia teoretyczne oraz część zajęć praktycznych realizowano na terenie KP PSP. Dodatkowo, część zajęć praktycznych zrealizowano na terenie Braniewa oraz jednej z miejskich firm. W zajęciach szkoleniowych uczestniczyli strażacy-ochotnicy z: OSP Braniewo, OSP Frombork, OSP Lipowina, OSP Długobór, OSP Gronowo oraz strażacy z Wojskowej Straży Pożarnej.  Celem szkolenia było przygotowanie strażaków-ratowników OSP do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań przeciwpowodziowych, likwidacji skutków powodzi oraz zadań ratowniczych na wodach śródlądowych i powodziowych terenach zalewowych. Ze względu na specyfikę szkolenia oraz dla skutecznego procesu dydaktycznego w ćwiczeniach praktycznych wykorzystano: pakowarkę piasku ZP-2 „SAHARA” użyczoną z delegatury WBiZK w Elblągu, agregat pompowy, pompy szlamowe, zapory przeciwpowodziowe napełniane wodą /sposoby i metody ich układania/, łódź płaskodenną aluminiową wraz ze sprzętem stosowanym podczas działań ratowniczych na obszarach wodnych. Uczestnicy szkolenia ćwiczyli metody i techniki układania worków z piaskiem, budowania wzmocnień, obsługi sprzętu i urządzeń wykorzystywanych podczas działań typowo powodziowych. To pierwsze tego typu szkolenie zrealizowane w powiecie braniewskim.

/st. kpt. I. Ścibiorek/