13 kwietnia 2012 roku, podobnie jak w latach poprzednich, Komenda  Powiatowa  PSP w Lidzbarku Warmińskim (przy współudziale  Nadleśnictwa Orneta) przeprowadziła ćwiczenia zgrywające na obszarach leśnych.

Tym razem praktyczne sprawdzenie umiejętności - szczególnie druhów-ochotników z OSP - w zakresie prowadzenia działań podczas pożaru lasu przeprowadzono  w Leśnictwie Międzyrzecze,  teren Nadleśnictwa Orneta. Tegoroczne ćwiczenia miały inny charakter, odstąpiono bowiem od konkretnego scenariusza z przydziałem zadań dla poszczególnych jednostek. Zastępy gaśnicze były dysponowane na polecenie poszczególnych dowódców za pośrednictwem PSK z miejsc stałej dyslokacji i dopiero na miejscu działań otrzymywały zadania. Organizatorzy ćwiczeń przyjmując takie rozwiązanie chcieli sprawdzić przede wszystkim :

 

  •  umiejętności poruszania się pojazdami w ciężkim terenie leśnym z wykorzystaniem łączności bezprzewodowej jako systemu naprowadzania i współpracy z PSK,
  • zasady współpracy służb leśnych ze strażakami,
  • umiejętności poszczególnych dowódców kierujących działaniami na znacznym obszarze.

 

Leśnicy przygotowali ćwiczącym kilka niespodzianek: na drodze dojazdowej do miejsca  pozorowanego pożaru powalone zostały drzewa. To doskonały sposób na sprawdzenie sprawności pilarek do drewna oraz umiejętności  strażaków. Dla wszystkich uczestników manewrów, a szczególnie dla dowódców, była to lekcja doskonaląca, zaś wnioski wyciągnięte z przebiegu ćwiczeń  posłużą i będą przydatne w sytuacjach prawdziwego zagrożenia, które zwłaszcza w okresie wiosny i wzmożonej palności suchych traw jest wielce prawdopodobne.

/tekst: kpt. M. Pasławski, zdjęcia:. archiwum KP PSP Lidzbark Warm./