W dniach 17-18 oraz 24-25 marca br. Komenda Powiatowa PSP w Nidzicy przeprowadziła szkolenie z  ratownictwa technicznego dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. Zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmowały 39 godzin lekcyjnych. Szkolenie zorganizowano w formie zjazdów weekendowych. Wzięli w nich udział strażacy z jednostek OSP w Napiwodzie, Łynie, Frąknowie, Bolejnach i Jagarzewie.   

Kurs zorganizowano z myślą o przygotowaniu strażaków OSP do prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzeń na drogach. Kursanci uzyskali praktyczną wiedzę w zakresie stosowania metod i technik uwalniania poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz zostali zapoznani z elementami udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

Ćwiczenia praktyczne przeprowadzono w oparciu o bazę sprzętową JRG KP PSP w Nidzicy. Na potrzeby kursu pozyskano dwa wraki samochodów, które wykorzystano podczas ćwiczeń z obsługi i zastosowania hydraulicznych narzędzi ratowniczych. 

Szkolenie rozszerzono o dodatkowe 8 godzin zajęć z zakresu kierowaniem ruchem drogowym, które prowadził asp. sztab. Kazimierz Karniewski – kierownik ogniwa wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy.

31 marca odbył się egzamin teoretyczny oraz ćwiczenia praktyczne sprawdzające nabyte umiejętności. Egzaminy zdało 11 strażaków. 

/tekst: st.asp.A.Osowski, zdj.: KP PSP w Nidzicy/.