W dniach 5–17.03.2012 r. odbył się kolejny kurs podstawowy strażaków-ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu kętrzyńskiego. Szkolenie przeprowadzili nieodpłatnie funkcjonariusze KP PSP w Kętrzynie. Całe szkolenie odbyło się na terenie, obiektach i sprzęcie kętrzyńskiej komendy.

Na kurs zgłoszono 31 osób, w tym 1 kobietę. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków-ochotników do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań podczas działań ratowniczo–gaśniczych. W czasie kursu ochotnicy mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi i elementarnymi zasadami taktyki pożarniczej i ratowniczej, poznawali organizację łączności i współdziałania, techniki operowania prądami gaśniczymi, metody prowadzenia ewakuacji ludzi, mienia i zwierząt, a także zagadnienia bhp na miejscu akcji ratowniczej. Ciekawymi okazały się również zajęcia z policjantami z kętrzyńskiej drogówki w zakresie kierowania ruchem w czasie działań ratowniczych podczas wypadków komunikacyjnych. 

Zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmowały łącznie 68 godzin lekcyjnych.

W sobotę, 17 marca br. odbyły się egzaminy teoretyczne i praktyczne ćwiczenia sprawdzające wszystkie nabyte umiejętności. Do egzaminu przystąpiło 30 osób. Prymusem kursu został dh Karol Brzeźniak z OSP Reszel, który uzyskał ocenę celującą. W tym samym dniu  Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie - bryg. Zbigniew Borys wręczył świadectwa ukończenia szkolenia absolwentom kursu.

W ocenie komisji powołanej przez Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie egzaminy wypadły dobrze i świadczą o rzetelnym przygotowaniu się strażaków-ochotników do działań ratowniczych. co jest niezmiernie ważne, gdyż w wielu przypadkach to właśnie strażacy-ochotnicy są pierwsi na miejscu zdarzenia i wielokrotnie wykonują samodzielnie coraz bardziej skomplikowane czynności ratownicze.  

Kierownikiem kursu dbającym o jego prawidłowy przebieg i organizację był asp. Mariusz Czajkowski.

Informację przekazał: mł. bryg.  Szymon Sapieha