Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów Aktualnosci/2008.04.16 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

W dniu 5 kwietnia 2008 r. na terenie gminy Gołdap w miejscowości Górne odbyły się ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy: Grabowo, Dunajek i Górne, przy udziale sekcji z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gołdapi. Łącznie w ćwiczeniach wzięło udział 32 strażaków. Scenariusz zakładał gaszenie budynku nieczynnej stacji PKP oraz ewakuowanie poszkodowanych z pomieszczenia odciętego ogniem i dymem a następnie udzielenie pierwszej pomocy medycznej.

Koncentracja gminna daje możliwość sprawdzenia stopnia gotowości bojowej jednostek operacyjno-technicznych OSP. Sprawdzana jest mobilność jednostek, stopień wyszkolenia, sprawność techniczna sprzętu. Strażacy ochotnicy uczą się działać w większym zespole oraz utrwalają praktyczne umiejętności obsługi sprzętu. Obserwatorem szkolenia był pełnomocnik starosty do spraw zarządzania kryzysowego Anatol Pańko. Zabezpieczenie logistyczne ćwiczeń zapewnił zespół z Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi pod kierownictwem asp. Jarosława Dadury.

Ćwiczenia przygotował i prowadził Komendant Gminny OSP w Gołdapi, kpt. Lech Olszewski. Za udział i zaangażowanie podczas ćwiczeń wszystkim strażakom podziękował Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Gołdapi dh Krzysztof Kazaniecki i zaprosił na gorący posiłek, kawę i herbatę. Po szkoleniu strażacy udali się na Piękną Górę, gdzie pod Krzyżem Papieskim złożyli wieniec, zapalili znicz i zmówili modlitwę.

/na podstawie materiałów i zdjęć nadesłanych przez KP PSP w Gołdapi/

 

{gallery}Aktualnosci/2008.04.16{/gallery}