W poniedziałek, 6 lutego w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach odbyła się narada szkoleniowa naczelników jednostek OSP.

Głównymi zagadnieniami były: podsumowanie działań ratowniczo-gaśniczych za ubiegły rok, analiza z przeprowadzonych inspekcji gotowości operacyjnej oraz zapoznanie z nowymi wytycznymi do inspekcji, przypomnienie zasad organizacji i prowadzenia zebrań sprawozdawczych, realizacja wprowadzonego „pogotowia zimowego”, stan realizacji programu prewencyjnego pn. „Nie dla czadu”.

Podczas spotkania odbył sięł pokaz sprzętu pożarniczego i bhp firm: PPUH Supron 1 z Olkusza oraz Horpol S.A. z Piaseczna. Największym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja kamer termowizyjnych dla straży pożarnych. Wraz z bartoszyckimi strażakami obecni na odprawie mundurowi koledzy z powiatów sąsiednich mogli przetestować kamery w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków pożarowych. Organizatorzy przygotowali pomieszczenia, które na czas pokazu zostały zadymione wraz rozpaleniem niewielkiego ogniska pożaru. Ponadto strażacy PSP i OSP, przy użyciu kamer termowizyjnych, przetrenowali sposoby poszukiwania osób przebywajacych w pomieszczeniach całkowicie zadymionych bądz zaciemnionych. Wielka szkoda, że sprzęt niemal podstawowy w działaniach każdej straży pożarnej jest w tak dalekim zasięgu możliwości finansowych naszych jednostek.    

/foto: KP PSP, tekst: asp. sztab. Stanisław Dąbkowski/