W dniach 10-12 stycznia b.r. w Domu Pomocy Społecznej w Szyldaku zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia taktyczno-bojowe dla zmian służbowych jrg Ostróda.

Scenariusz zakładał wybuch pożaru w piwnicy budynku. Przed przybyciem strażaków pracownicy przeprowadzili ewakuację mieszkańców i  personelu. Okazało się jednak, że ogień odciął drogę ewakuacji jednej osobie. Osoba ta została poszkodowana, więc ratownicy musieli udzielić jej (do czasu aplikacyjnego przybycia pogotowia ratunkowego) kwalifikowanej pomocy medycznej. Zgodnie z przyjętym scenariuszem, nasze działania polegały na wprowadzeniu ratowników do wnętrza obiektu, dotarciu do źródła ognia i  ugaszeniu pożaru oraz wyprowadzeniu poszkodowanych, którzy nie mogli opuścić tego miejsca podczas ewakuacji ogólnej.

Po zakończeniu działań strażacy zapoznali się ze specyfiką budynku, rozkładem pomieszczeń i warunkami panującymi w  obiekcie do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych .

/tekst: P. Wlazłowski, zdjęcia: K. Krajewski/