W dniach 9-23.12.2011 w KP PSP w Gołdapi odbywała się druga część szkolenia podstawowego dla strażaków-ochotników z gmin powiatu gołdapskiego. W szkoleniu brało udział 23 członków OSP, którzy ukończyli część pierwszą  szkolenia organizowanego w marcu br.

Druhowie uczestniczyli w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych prowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi. Był to drugi w tym roku kurs doskonalący dla strażaków OSP, którego zadaniem jest przypomnienie wiadomości  z zakresu pożarnictwa przez strażaków z większym stażem w OSP oraz nauka nowych zagadnień dla druhów nowoprzyjętych w szeregi Ochotniczych Straży Pożarnych. Zwieńczeniem nauki był sprawdzian wiadomości teoretycznych, który odbył się w świetlicy tutejszej komendy. Po zakończeniu ćwiczeń odbyło się oficjalne zakończenie kursu. 

/tekst: kpt. Kamil Pawlukanis, zdjęcia: kpt. Andrzej Jabłoński, st.str. Łuksza Murawski/.