W dniach 19-21 grudnia 2011 roku dowódcy zmian służbowych pod bacznym okiem kierownictwa jednostki ratowniczo-gasniczej przeprowadzili ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze- ewakuacyjne w jednym z zakładów produkcji mebli w Bartoszycach.

Celem ćwiczeń było doskonalenie zasad prowadzenia wraz z kierwonictwem zakładu wspólnych działań na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. Strażacy zmian służbowych doskonalili umiejętności działań w strefie zadymionej oraz udzielania pierwszej kwalifikowanej pomocy osobom rannym. W ten sposób zakończyliśmy rok szkoleniowy w ramach operacyjnego rozpoznania obiektu.

/tekst:asp.sztab.Stanisław Dąbkowski, zdjęcia: st. kpt Bogusław Krajewski/