W dniu 15.12.2011r. odbyły się ćwiczenia na obiektach należących do Zakładu Karnego w Braniewie. Ćwiczenia taktyczno–bojowe zorganizowali wspólnie pracownicy zakładu karnego i KP PSP w Braniewie.

Założeniem ćwiczeń był wybuch pożaru w części drewnianego strychu budynku administracyjnego. Jeszcze przed przybyciem na miejsce jednostek straży pożarnej, z budynku ewakuowano funkcjonariuszy na plac wewnętrzny. Ze względu na możliwośc rozprzestrzenienia się ognia, przygotowano się także do ewentualnej ewakuacji osób znajdujących się w budynku sąsiednim. Silne zadymienie skutecznie wypełniło poddasze obiektu.  Na miejsce pożaru zadysponowano pięć zastępów ratowniczych z: jednostki ratowniczo–gaśniczej w Braniewie /GBA, SLRR oraz SHD-25/, zastęp GBA z wojskowej straży pożarnej oraz pojazd GBA z Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie.

Działania ratowników polegały na wprowadzeniu jednego prądu gaśniczego wody do wnętrza obiektu oraz podaniu prądu gaśniczego z wykorzystaniem działka wodno–pianowego podnośnika hydraulicznego SHD-25. Z pobliskiej sieci hydrantowej zbudowano zaopatrzenie wodne dla pojazdów pożarniczych. Ponadto, strażacy udzieli pomocy medycznej z wykorzystaniem zestawu PSP R1 osobom poszkodowanym (pozorantom). Całość obiektu została sprawdzona, przeszukana oraz oddymiona. Szczególny nacisk zwrócono na przekazywanie danych o sytuacji pożarowej pomiędzy kierownictwem zakładu a dowodzącym z ramienia PSP.

To kolejne ćwiczenia strażaków na obiektach o szczególnym znaczeniu, rozmieszczonych na terenie miasta.

/st. kpt. I. Ścibiorek/