14 grudnia 2011 roku druhowie-ochotnicy z terenu miasta i gminy Orneta oraz gminy Lubomino doskonalili swoje umiejętności ratowniczo–gaśnicze podczas ćwiczeń taktyczno–bojowych prowadzonych w ramach, tzw. koncentracji gminnych.

Zastępy  z OSP Orneta, Mingajny, Henrykowo, Lubomino i Wilczkowo zadysponowano do pozorowanego pożaru  na obiektach  Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej ” Mój Dom” w Ornecie. Ćwiczenia miały na celu głównie sprawdzenie umiejętności druhów w zakresie samodzielnego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych połączonych z ewakuacją oraz udzielaniem poszkodowanym pomocy medycznej. Zadaniem strażaków-ochotników było, m.in.: skuteczne przeprowadzenie rozpoznania, ewakuacja 4 wychowanków, którzy pozostali w obiekcie oraz dotarcie do źródła ognia.

Ćwiczeniom oraz ewakuacji zarządzonej przez dyrekcję placówki jeszcze przed przybyciem wozów strażackich bacznie przyglądali się i oceniali je  zastępca komendanta powiatowego - kpt. Marek Pasławski, dowódca jrgPSP - asp. sztab. Paweł Straszyński, naczelnik wydziału operacyjno–szkoleniowego - kpt. Marek Wojczulanis oraz komendant gminny - dh Zbigniew Goździewski.

/tekst: kpt. M. Pasławski; zdjęcia:. archiwum OSP Orneta/.