Od 10 września do 10 grudnia  tego  roku, w Komendzie Powiatowej PSP w Węgorzewie przeprowadzono jednoetapowe szkolenie podstawowe strażaków-ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Celem szkolenia było przygotowanie ich do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych oraz do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych w ramach zastępu OSP.

Szkolenie obejmowało 112 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywały w siedzibie KP PSP w Węgorzewie w soboty i niedziele. Prowadzone były przez strażaków PSP z Węgorzewa. W kursie uczestniczyli druhowie z Buder, Kut,  Harszu, Pereł, Radziej, Guji, Węgielsztyna oraz żołnierze z Wojskowej Straży Pożarnej w Węgorzewie - łącznie 33 osoby. Szkolenie zostało rozszerzone o dodatkowe 8 godzin zajęć z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym, które prowadził asp. sztab. Piotr Wysocki - naczelnik wydziału prewencji i ruchu drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie.
Podczas intensywnego szkolenia, strażacy-ochotnicy poznali zasady bhp podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, parametry i zastosowanie sprzętu gaśniczego i ratowniczego będącego na wyposażeniu straży pożarnej, podstawowe zagadnienia z taktyki działań gaśniczych. Na zajęciach praktycznych kursanci mieli okazję pracować  w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, obsługiwać sprzęt hydrauliczny, piły do betonu i stali oraz pilarki łańcuchowe.
Kursu zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym w dniu 10.12.2010 roku. Zdało go 28 strażaków.

/zdjęcia: mł. kpt. Wojciech Żebrowski, tekst: st. kpt. Paweł Mickiewicz/.