W dniu 06.12.2011r.,  w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbył się egzamin kończący kolejne „Szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP”.

Zajęcia szkoleniowe trwały od 15 września i odbywały się na terenie i obiektach KP PSP w Braniewie oraz na placu jednej z firm zajmujących się skupem złomu /zajęcia praktyczne z zakresu wykorzystania sprzętu hydraulicznego/. W zajęciach brali udział strażacy ochotnicy z jednostek OSP: Braniewo, Frombork, Wilczęta. W trakcie zajęć strażacy mogli zapoznać się z zasadami prowadzenia działań ratowniczych, zdobyć umiejętności z zakresu wykorzystania i obsługi sprzętu będącego na wyposażeniu pojazdów ratowniczych, warunków i zasad bhp na miejscu prowadzenia działań ratowniczych. Duży nacisk położono na umiejętności praktyczne, ćwiczenia ze sprzętem oraz wyrobienie odpowiednich nawyków i umiejętności wykorzystania sprzętu ratowniczego. Dla potrzeb szkoleniowych założono elektroniczny dostęp do materiałów szkoleniowych, z którego słuchacze kursu mogli pobierać materiały do nauki własnej i do przygotowania się na kolejne zajęcia. Ćwiczenia realizowano na obiektach i z wykorzystaniem sprzętu i pojazdów PSP oraz w obecności pracowników KP PSP. Zajęcia praktyczne wymagały wysiłku i potu, ale i sprawiały satysfakcję z zaliczenia ćwiczeń. Duży nacisk położono na skuteczność działań z wykorzystaniem sprzętu ochrony dróg oddechowych /aparaty powietrzne/, umiejętność wykorzystania drabin pożarniczych, znajomość sprzętu oraz samodzielnego prowadzenia działań ratowniczych wg wcześniej przygotowanego scenariusza.

Egzamin, do którego przystąpili przyszli strażacy, odbył się 6 grudnia i składał się z: dwóch części testu pisemnego oraz zajęć praktycznych w grupach. Egzamin praktyczny zrealizowany został ze znajomości sprzętu, zasad obsługi oraz wspólnego ćwiczenia bojowego. Można śmiało powiedzieć, że nowi  ratownicy OSP zostali dobrze przygotowani do prowadzenia samodzielnych działań ratowniczych i godngo wspierania kolegów z Państwowej Straży Pożarnej. Wręczenie świadectw zaplanowano w okresie przedświątecznym.

/st. kpt. I. Ścibiorek/