W dniach 2-3-4 i 9-10 grudnia 2011 r. odbyło się „Szkolenie uzupełniające strażaków-tatowników OSP, cz. II” dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu kętrzyńskiego. Szkolenie przeprowadzili nieodpłatnie funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Całe szkolenie odbyło się na terenie, obiektach i sprzęcie kętrzyńskiej komendy. Na kurs zgłoszono 28 osób,  szkolenie ukończyły 22.

Celem szkolenia było uzupełnienie posiadanych umiejętności strażaków i przygotowanie ich do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań podczas działań ratowniczo–gaśniczych. W czasie kursu  mieli oni możliwość zapoznania się z podstawowymi zasadami taktyki pożarniczej i ratowniczej, pracą w aparatach ochrony dróg oddechowych, a także zagadnieniami bhp na miejscu akcji ratowniczej. Ciekawe zajęcia w ramach kursu przeprowadzili również kętrzyńscy policjanci, którzy zapoznali strażaków-ochotników z zasadami bezpiecznego kierowania ruchem drogowym podczas działań i akcji ratowniczych.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmowały łącznie 41 godzin lekcyjnych.

W dniu 10 grudnia br. odbyły się egzaminy teoretyczne i praktyczne ćwiczenia sprawdzające wszystkie nabyte umiejętności.

W ocenie komisji powołanej przez Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie bryg. Zbigniewa Borysa,  egzaminy wypadły dobrze i świadczą o rzetelnym przygotowaniu się ochotników do działań ratowniczych.

Absolwenci kursu otrzymali zaświadczenia o jego pozytywnym ukończeniu.  Świadectwa wręczali: mł. bryg. Szymon Sapieha, który był jednocześnie przewodniczącym komisji egzaminacyjnej oraz asp. Mariusz Czajkowski.

Kierownikiem kursu dbającym o jego prawidłowy przebieg i organizację był asp. Mariusz Czajkowski.

 

/zdjęcia: asp. Mariusz Czajkowski; oprac.: mł. bryg. Szymon Sapieha/.