5 grudnia pracownicy Urzędu Gminy w Braniewie otrzymali informację o podłożonej w budynku bombie. Wójt gminy natychmiast zarządził ewakuację urzędu.

Informacja o prawdopodobnym ładunku wybuchowym trafiła do służb i podmiotów ratowniczych, które przybyły na miejsce w pobliże budynku Urzędu Gminy. Uruchomiono procedury przewidziane w takiej sytuacji. Każda ze służb realizowała swoje zadania wg posiadanych kompetencji w wyznaczonej strefie bezpiecznej, oddalonej od budynku. W chwili dojazdu na miejsce zdarzenia pracownicy oraz osoby przebywające w urzędzie gminy zostali już ewakuowani i znajdowali się około 200 metrów od zagrożonego budynku. Teren w promieniu 150 metrów został zabezpieczony przez służby ratownicze,  ruch  w pobliżu urzędu został zamkniety. Wewnątrz budynku działania prowadzili  policjanci z nieetatowej grupy rozpoznania minersko–pirotechnicznego, którzy odnaleźli ładunek wybuchowy. Ładunek został rozbrojony. Po wyeliminowaniu zagrożeń do działań przystąpili policyjni specjaliści techniki kryminalistycznej i funkcjonariusze z grupy dochodzeniowo-śledczej. Całe zdarzenie obserwowali przedstawiciele służb mundurowych i instytucji uczestniczących w akcji. Po zakończeniu ćwiczeń odbyło się ich omówienie i podsumowanie.

/st. kpt. I. Ścibiorek/