4 grudnia 2011 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy odbył się egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności strażaków OSP, którzy od 29 października br. systematycznie uczestniczyli w zajęciach szkolenia podstawowego. Egzamin zdało 19 stażaków.

Kurs podstawowy zorganizowano w formie weekendowych zjazdów w okresie od 29.10.2011 do 4.12.2011 r. W tym czasie druhowie z OSP zostali zapoznani z podstawami taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz obsługą podstawowego sprzętu użytkowanego w strażach pożarnych. Szkolenie przeprowadzili strażacy KP PSP w Nidzicy.

Egzamin podsumowujący składał się z pisemnego sprawdzianu wiedzy teoretycznej oraz praktycznego sprawdzenia nabytych umiejętności. Strażacy musieli się wykazać m.in. znajomością i umiejętnością stosowania sprzętu ochrony dróg oddechowych, obsługi radiotelefonu, pilarki, sprawiania linii wężowych oraz pracy w rocie. Wyniki egzaminu wypadły średnio na ocenę dobrą. W podsumowaniu wyróżniono dh. Karola Skwarskiego z OSP Szkotowo, który wysoki wynik sprawdzianu pisemnego potwierdził umiejętnościami praktycznymi.

Celem kursu było przygotowanie strażaków-ochotników do brania udziału w bezpośrednich działaniach ratowniczych.

/tekst i zdjęcia: asp.sztab.A.Osowski/