W dniu 30.11.2010r., o godz. 20.30 odbyły się ćwiczenia taktyczno–bojowe w budynku internatu należącego do Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie.

Ze względu na specyfikę obiektu, ćwiczenia zostały przeprowadzone wieczorem. Scenariusz zakładał powstanie pożaru w pomieszczeniu wypoczynku młodzieży i przygotowywania posiłków na II kondygnacji. Silne zadymienie skutecznie wypełniło zarówno pomieszczenie, jaki korytarz, ograniczając płynność ewakuacji. Po ogłoszeniu alarmu, opiekunowie przystąpili do ewakuacji młodzieży z części zagrożonego piętra internatu. Na miejsce pozorowanego pożaru zadysponowano łącznie cztery pojazdy ratownicze /3 pojazdy z JRG PSP Braniewo/, zastęp Wojskowej Straży Pożarnej oraz zespół ratownictwa medycznego. Dodatkowo, strażaków PSP wspierali strażacy OSP z Braniewa /4 ratowników/, którzy uczestniczą w kursie realizowanym w KP PSP. Działania ratowników polegały na wprowadzeniu jednego prądu gaśniczego wody do wnętrza obiektu, dotarcie do źródła ognia oraz osób poszkodowanych /pozorantów – 2 osoby/ rozmieszczonych w internacie. Ze względu na silne zadymienie strażacy wykorzystali sprzęt ochrony dróg oddechowych /aparaty powietrzne/ oraz sprzęt oświetleniowy /wyłączone oświetlenie w obiekcie/. Osobom poszkodowanym ratownicy udzielili pomocy medycznej z wykorzystaniem zestawów PSP R1. Obiekt internatu został sprawdzony, przeszukany, a następnie oddymiony. Ewakuowana młodzież mogła przyjrzeć się pracy strażaków, obserwując całość ćwiczeń z bezpiecznej odległości. To kolejne ćwiczenia strażaków na obiektach o szczególnym znaczeniu, rozmieszczonych na terenie miasta Braniewa.

/st. kpt. I. Ścibiorek/