W dniu 23.11.2011r. odbyło się szkoleniem strażaków-ochotników  z OSP Wilczeta z zakresu ratownictwa technicznego.

Szkolenie przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie wspólnie z członkami jednostki OSP w Wilczętach. Ze względu na użyczenie jednostce OSP Wilczęta sprzętu hydraulicznego niezbędne okazało się przeprowadzenie szkolenia praktycznego z zakresu jego wykorzystania i obsługi. Do ćwiczeń praktycznych wykorzystane zostały wraki dwóch pojazdów osobowych, na których strażacy-ochotnicy ćwiczyli usuwanie elementów konstrukcyjnych pojazdu. W ćwiczeniach wykorzystano również sprzęt hydrauliczny pochodzący z wyposażenia JRG PSP w Braniewie /ciężki zestaw hydrauliczny/, którego parametry techniczne pozwalają na skuteczne prowadzenie działań ratowniczych w przypadku zdarzeń komunikacyjnych. To kolejne spotkanie z zakresu zajęć praktycznych, którego inicjatorami byli ochotnicy z OSP Wilczęta.

/st. kpt. I. Ścibiorek/