W dniach 7-9 listopada br.,  zgodnie z planem doskonalenia zawodowego, jednostka ratowniczo-gaśnicza nr 2 w Morągu przeprowadziła ćwiczenia w  obiektach zakładu produkcji drzewnej w Kiełkutach w gm. Małdyty.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania i  zabezpieczenia obiektu na wypadek powstania pożaru poprzez sprawdzenie: dróg pożarowych i ich przejezdności, przygotowania zaopatrzenia wodnego, rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego. W celu sprawdzenia przebiegu działań ratowniczo-gaśniczych zapozorowano pożar magazynu wyrobów gotowych w  obiekcie. Podczas działań sprawdzeniu poddano czas dojazdu zastępów JRG oraz OSP na miejsce symulowanego zdarzenia, zgodność prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych z zasadami taktyki oraz bezpieczeństwa i  higieny służby. Ponieważ podczas pożaru poszkodowana została jedna osoba sprawdzono także umiejętność udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej zgodnie z obowiązującymi procedurami. Po zrealizowaniu tych celów omówiono stwierdzone uwagi do ćwiczeń oraz zapoznano strażaków z  zakładem i z zagrożeniami charakterystycznymi dla tego typu obiektów.

/tekst: P. Wlazłowski, zdjęcia: Z, Jankowski/