W październiku 2011 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie rozpoczął się kurs (szkolenie podstawowe) strażaków ratowników OSP.

W szkoleniu uczestniczy 22 druhów - członków OSP z powiatu braniewskiego /miasto Braniewo, gmina Wilczęta, gmina Płoskinia, miasto Frombork/. Średnia wieku kursantów, to 20 lat. Obserwując ich zaangażowanie oraz zainteresowanie pożarnictwem, można śmiało stwierdzić, że będzie to mocne zasilenie szeregów OSP. Zajęcia teoretyczne realizowane są w formie prezentacji multimedialnych oraz pokazów filmowych. Ratownicy odbywają także zajęcia praktyczne na terenie i obiektach KP PSP z wykorzystaniem środków pozoracji oraz sprzętu hydraulicznego i mechanicznego. Zajęcia praktyczne to najlepszy sposób na „posmakowanie” tematyki pożarniczej. Do dyspozycji słuchaczy jest sprzęt i pojazdy jednostki ratowniczo–gaśniczej w Braniewie. Zajęcia szkoleniowe potrwają do końca listopada. To kolejny z kursów dla członków OSP z powiatu braniewskiego realizowany w bieżącym roku.

/st. kpt. I. Ścibiorek/.