25 października od godziny 10:00 do 11:00 odbyły się ćwiczenia służb ratowniczych powiatu mrągowskiego w obiekcie Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie przy ul. Mrongowiusza 13B. Posłużono się pakunkiem imitującym ładunek wybuchowy, z którego wystawały fragmenty instalacji samochodowej. „Bomba” została pozostawiona przy salach lekcyjnych na drugim piętrze. Informację o podłożonej bombie odebrał dyżurny policji i natychmiast przekazał pozostałym służbom ratowniczym: straży pożarnej i pogotowiu ratunkowemu. Poinformowane zostało również centrum zarządzania kryzysowego i straż miejska.

Do akcji zostali zadysponowani strażacy z Komendy Powiatowej w Mrągowie oraz strażacy ochotnicy z Grabowa, Wierzbowa, Użranek, Piecek, Mikołajek i Krutyni. O zaistniałym zdarzeniu dyżurny straży pożarnej poinformował władze miasta i powiatu Mrągowa.

Pierwszą fazę działań przejęła policja. Powiadomiona dyrektor szkoły Pani Agnieszka Pytel zarządziła natychmiast ewakuację uczniów i personelu dydaktycznego wraz z obsługą techniczną szkoły. Na tym etapie działania strażaków polegały na pomocy nauczycielom w wykonaniu spokojnej ewakuacji uczniów z budynku. Uczniowie zostali poinstruowani przez nauczycieli o sposobie zachowania się w sytuacjach dużego ryzyka oraz zabraniu wszystkich toreb, plecaków i teczek. Jednak w trakcie prowadzonej ewakuacji doszło do paniki i uczniowie, popychając się i upadając na betonowe schody, doznali licznych obrażeń ciała. Strażacy przystąpili do pomocy w wydostaniu się z zagrożonego budynku. Poszkodowanych uczniów kierowano do punktu pomocy medycznej, którą w namiocie medycznym zapewniło pogotowie ratunkowe i strażacy.

W tym czasie policyjni pirotechnicy odnaleźli „bombę” i przystąpili do jej rozbrojenia. Rozbrojenie nie powiodło się i „bomba” wybuchła raniąc pirotechnika. Zapaliły się sala wykładowa oraz więźba dachowa budynku.

Druga faza ćwiczeń to typowe działania strażaków: gaszenie pożaru wodą klas wykładowych i dachu budynku. W celu zasilenia w wodę samochodów pożarniczych, wykonano tłoczenie wody z Jeziorka Magistrackiego przy ulicy Mrongowiusza.

Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem działań służb ratowniczych powiatu przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie - bryg. Krzysztofa Kroszkiewicza.

/opracował: st. asp. J. Szefer, zdjęcia: asp. sztab. G. Dziobak/