W dniu 25.10.2011r., na terenie zakładu dużego ryzyka (terminal przeładunkowy gazu płynnego „Glob – Terminal” w Braniewie) zostały przeprowadzone ćwiczenia Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

W ćwiczeniach uczestniczyły wszystkie służby ratownicze znajdujące się na terenie powiatu braniewskiego. Główne zadania realizowali strażacy z KP PSP w Braniewie, którzy byli wspierani przez strażaków z Wojskowej Straży Pożarnej oraz OSP.

Scenariusz ćwiczeń zakładał uszkodzenie jednego ze słupów rampy przeładunkowej podczas przetaczania cystern kolejowych. Stalowy element konstrukcyjny uderza w płaszcz cysterny powodując jej uszkodzenie, a następnie przygniata jedną z osób obsługi. Łącznie w wyniku zdarzenia trzy osoby zostają ranne. Zasadniczym celem ćwiczeń było sprawdzenie zewnętrznego planu operacyjno–ratowniczego oraz planu zakładu dużego ryzyka, który został poddany aktualizacji. Podczas ćwiczeń sprawdzono procedury związane z powiadamianiem o zagrożeniu mieszkańców okolicznych budynków oraz pracowników zakładów pracy, informowaniem władz samorządowych /miejskich, powiatowych/, procedurę zwiększenia ciśnienia sieci hydrantowej na terenie zakładu, uruchamiania dodatkowych zasobów ratowniczych, organizowania objazdów, uruchomienie dodatkowych zespołów ratownictwa medycznego, powołanie sztabu akcji, współdziałanie kierownictwa zakładu ze służbami ratowniczymi. Głównymi zadaniami obecnych na miejscu ćwiczeń strażaków było: wyznaczenie strefy niebezpiecznej, odpowiedni dobór sprzętu zabezpieczającego ratowników w strefie niebezpiecznej, odpowiednia technika uszczelniania wycieków, ograniczenie strefy niebezpiecznej przez postawienie kurtyn wodnych, zbudowanie alternatywnego zaopatrzenia wodnego /rzeka Pasłęka – agregat pompowy/, ewakuacja i pomoc medyczna dla osób poszkodowanych, współdziałanie sił i środków na miejscu zdarzenia oraz wokół terenu przyległego.

Ćwiczenia obserwował Zastępca Warmińsko–Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie - st. bryg. Mariusz Mierzejewski, pracownicy pionu operacyjnego KW PSP w Olsztynie  z naczelnikiem wydziału operacyjnego KW PSP - mł. bryg. Michałem Kamienieckim oraz pracownicy pionu operacyjnego z wybranych komend miejskich i powiatowych PSP.

/st. kpt. I. Ścibiorek/