W dniach 18-20 października 2011 r. na terenie powiatu gołdapskiego Wojewódzki Inspektorat Weterynarii zorganizował ćwiczenia symulacyjne z zakresu zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń.

W ćwiczeniach brały udział: powiatowy lekarz weterynarii, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi, Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi oraz placówka Straży Granicznej w Gołdapi. Organizator  podzielił ćwiczenia na dwa epizody. Pierwszy polegał na teoretycznej analizie problemu. W starostwie powiatowym, pod przewodnictwem starosty, odbyło się posiedzenie PCZK. Powiatowy lekarz weterynarii przedstawił kroki jakie zostały podjęte w celu zapobierzenia rozprzestrzenianiu się choroby,  aktualną ilość  trzody chlewnej w zagrożonym terenie, wskazał strefę zapowietrzoną i zagrożoną. Szefowie Państwowej Straży Pożarnej, policji, SG i zarządu dróg powiatowych ustalili  zadania dla poszczególnych służb. Następnego dnia odbył się epizod praktyczny, w którym służby realizowały założenia przyjęte dzień wcześniej. Na drodze powiatowej do Mażuć ustawiono punkt kontrolny, gdzie policja wraz ze strażą pożarną kontrolowały przejeżdżające samochody, a każdy wyjeżdżający ze strefy zapowietrzonej (w promieniu 3km od hipotetycznego ogniska choroby) był dokładnie odkażany. Następnymi zadaniami nałożonymi na zastępy PSP było wyznaczenie strefy niebezpiecznej w okolicach chlewni, budowa i obsługa mat dezynfekcyjnych oraz prowadzenie dekontaminacji ludzi i sprzętu wyjeżdżającego ze strefy skażonej.

Celem ćwiczeń było wypracowanie modelu postępowania służb podczas zagrożenia chorobami zakaźnymi zwierząt oraz sprawdzenie współpracy pomiędzy nimi.


/tekst: kpt. Kamil Pawlukanis, zdjęcia dzięki uprzejmości portalu www.goldap.info/